Návštěvy DPS Borotín musí na recepci doložit:

 

1. Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19

potvrzení, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

potvrzení, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 

2. Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19

u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

3. Osoby, které neprodělaly onemocnění COVID-19

 

potvrzení zaměstnavatele o pravidelném testování

 

antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v den návštěvy

 

RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin

 

Na recepci mají návštěvy k dispozici dezinfekci.

Po dobu návštěvy je nutné mít nasazený respirátor FFP2.